+ CATEGORY

작은소망의사진속세상 (204)
D7100 야경 (25)
NightView (161)
LandScape (9)
Portrait (0)
Macro (1)
Compect Camera (6)
Game (1)
각종유용한정보 (0)

+ CALENDER

«   2019/01   »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

+ TAG LIST

Tistory Cumulus Flash tag cloud by BLUEnLIVE requires Flash Player 9 or better.

2013.04.03 11:17
반영과 함깨한 원효대교 야경!![원효대교/야경/전망좋은곳/한강/서울야경]


안녕하세요. 오늘은 겨울이었지만 날은 따스했었던 1월에 다녀온 원효대교 야경입니다. 

원효대교는 하얗게 빛이 나지만 야경담기는 까다로운 다리이기도 하구요..

노출 맞추기가 은근 어려운 다리이기도 합니다.!!

한강 여의도 지구에서 부담없이 담을수 있든 대교이기도 합니다. 

그럼 지금부터 감상해주세요 ^^

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 09:44:20

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 13sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 09:46:00

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 09:51:49

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 09:53:48

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 13sec | F/13.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 09:58:53

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 13sec | F/13.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:00:04

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:01:22

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:02:21

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:04:05

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:04:36

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:07:53

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:08:35

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:11:57

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:17:20

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 13sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:21:31

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:22:19

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:24:11

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:26:25

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:28:30

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 13sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:29:36

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 10sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:30:50

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 8sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:32:44

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 8sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:33:50

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:35:39

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:37:18

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 15sec | F/13.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:39:57

NIKON CORPORATION | NIKON D5100 | Manual | Pattern | 8sec | F/13.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2013:01:22 10:41:35
D5100 + 니콘 20.8 + 시그마 30.4 + 니콘 50.8

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 영등포구 여의동 | 이곳이포인트
도움말 Daum 지도
트랙백 :0 / 댓글 26